Samodzielność małego dziecka

W pracy z dziećmi postawiliśmy na metody pracy sprzyjające rozwojowi dzieci we własnym, indywidualnym tempie. Metody, które pozwalają być dzieciom samodzielnym, odpowiedzialnym, uczą dokonywania wyborów, podejmowania decyzji, planowania i współpracy. W centrum zainteresowań postawione jest dziecko i jego potrzeby rozwojowe. Chcąc prowadzić proces dydaktyczny w ten sposób, aby dzieci mogły nabywać wcześniej wspomniane kompetencje, ważne jest odpowiednie przygotowanie przestrzeni, w której przebywają dzieci. W tym zakresie zaszły największe zmiany w Przedszkolu. Dzieci mają się czuć w Przedszkolu, jak u siebie w domu i razem z dorosłymi organizować swoje otoczenie. Najważniejszą dostosowaniem było umieszczenie wszystkich materiałów, narzędzi i pomocy dydaktycznych w zasięgu małych rączek. Wszystko , co dziecko potrzebuje musi być w jego zasięgu, aby mogło być samodzielne. W tym wypadku bardzo ważny stał się kącik czystości, gdzie znajdują się wszystkie potrzebne sprzęty do utrzymania porządku w Sali i sprzątania po sobie. Dzieci znajdą tam, miotełkę, szufelkę i zmiotkę, wiaderko z wodą i szmatki. Wszystko , co potrzebne i dostosowane do małych rączek dzieci. Przestrzeń Sali pobytu dzieci została podzielona na strefy. Stolikom przyporządkowano odpowiednie funkcję: rozwój językowy, artystyczny, konstrukcyjno – matematyczny i z materiałami naturalnymi. Dodatkowo powstały kąciki: badawczy, czytelniczy z kanapą, relaksacyjny, komputerowy oraz stolik sensoryczny i stolik podświetlany. W każdym kąciku i na każdym stoliku dzieci mogą znaleźć różne zadania do wykonania, które pobudzają je do szukania rozwiązań, kreatywności, eksperymentowania , próbowania swoich sił. Zadania mają różny stopień trudności, żeby każdy mógł rozwijać się zgodnie ze swoim indywidualnym tempem. Po wykonanym zadaniu, dzieci mają wielką satysfakcję i z dumą umieszczają magnes w odpowiednim kolorze na tablicy zadań. Do zadań dzieci mogą podchodzić tyle razy, ile mają ochotę. Zadania zmieniają się co tydzień, jednak różne pomoce dydaktyczne i materiały są stale eksponowane przy danym stoliku i zawsze, kiedy dzieci są zainteresowane daną czynnością czy materiałem, mogą sięgnąć po nią. W ten sposób zorganizowana przestrzeń jest „drugim” nauczycielem, a nauczyciele mogą indywidualizować pracę z dziećmi.

W naszej pracy przede wszystkim bazujemy na Planie Daltońskim, którego założenia i wykorzystanie praktyczne Państwo już znają. Metodę Planu Daltońskiego uzupełniamy założeniami pedagogiki Marii Montessori, które świetnie się uzupełniają. Inspirujemy się też filozofią Reggio Emilia i nurtami wychowania blisko natury. Stawiamy na ekologię i naturalne materiały w pracy z dziećmi. Stąd kącik naturalnych materiałów w każdej sali, wyjścia do lasu, czy parku.